Hudební škola

Naše Hudební škola na keyboard zahájila první výuku v roce 1996 ještě na Základní škole v Plzni Nade Mží, kde jsme vyučovali do roku 2007. Z důvodu změny na školu střední, jsme se přesunuly do suterénu pod naší prodejnou na Americké 62 v Plzni, kde jsme dosud.

Věnujeme se skupinové výuce, ale i výuce jednotlivců od 7 – 90 let.

Ve výuce učíme žáky sólové i skupinové hře, technickému ovládnutí keyboardu, vnímání rytmu a harmonie. Pokročilejší vedeme k hudební improvizaci a zdokonalování intonace a sluchu To vše převážně na populárních skladbách (jak z pop music, tak i z klasické hudby nebo z filmů a pohádek nebo dle vlastního výběru po domluvě s učitelem). Odpadá náročné cvičení etud a stupnic, techniku si hráči zdokonalují na konkrétních písních, jejichž technická náročnost postupně narůstá. Pokročilí rozšiřují své znalosti těžšími skladbami.

Kombinace klávesový - klavírní styl odkrývá další možnosti při hudební interpretaci.

Máme dostatek času i na vysvětlení hudební teorie, ale ne zbytečným biflováním, nýbrž při hodině na konkrétních písničkách. Hudební nauku neučíme jako samostatný předmět.

Již po prvních dvou měsících výuky jsou začátečníci schopni zahrát jednoduché skladby oběma rukama.

Přihlásit se k nám může každý, neexistuje nikdo, kdo by se nenaučil hrát. Na věku nezáleží, našimi žáky jsou sedmileté děti i lidé, kterým je přes sedmdesát let. Filosofií naší školy je radost z hudby, důraz na praktické muzicírování, individuální přístup ke každému studentovi.

Přijďte se nezávazně podívat!!

Kurzy na keyboard zahajujeme vždy v září a únoru.

  • učebny jsou vybaveny špičkovými nástroji zn. YAMAHA
  • každý žák má pro výuku ve škole k dispozici svůj vlastní nástroj s dynamickou klávesnicí!
  • skupiny jsou maximálně po 6 žácích